Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności.

  Artykuły

  Skorzystaj z bazy wiedzy
  rachunkowej SIGMAPARTNER

  Obowiązek JPK – Jak uniknąć grzywny?

   

   

  Pobierz plik z prezentacją

  Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych.

  Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (niezależnie czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza – mikrofirma czy mały, średni czy duży podmiot), będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT.

  Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)?

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych.
  • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
  • JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży i powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

  Kto składa JPK_VAT?

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

  Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

  Kiedy NIE składasz JPK_VAT?

  Nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.  Chodzi o:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

  Kiedy złożyć JPK_VAT?

  Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

  Przykład: do 25 lutego wyślesz informację za styczeń, do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

  Jak złożyć JPK_VAT?

  Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

  Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w początkach 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT.

  Możesz też utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki za jego pośrednictwem plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.

  Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebujesz certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (eGo). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość – Chodzi bowiem o to, żeby nikt nie mógł się pod Ciebie podszyć.

  Załóż profil zaufany

  Profil zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny.

  Pobierz aplikację Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK

  Po uzyskaniu profilu zaufanego (eGo) pobierz i zainstaluj aplikację: Klient JPK 2.0. Służy ona do konwersji pliku w formacie csv do pliku w formacie xml oraz do wysyłki plików JPK. Wybierz aplikację w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).

  W plikach do pobrania znajdziesz aplikację Klient JPK 2.0, instrukcję instalacji i obsługi aplikacji, przykładowy plik w formacie xml przekonwertowany z pliku csv (link otwiera nowe okno) oraz inne pliki.

  Pobierz UPO_JPK

  Po wysłaniu JPK możesz pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK). Dzięki niemu:

  • potwierdzisz odbiór pliku JPK,
  • sprawdzisz status przedłożonego dokumentu,
  • pobierzesz UPO dla dokumentu, który otrzymał status „200″.

  Kiedy należy złożyć korektę ?

  Korekta musi obejmować wszystkie zmiany w JPK. Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.

  Po złożeniu pliku JPK_VAT mogą pojawić się zdarzenia gospodarcze, które wymagają zmian w ewidencji VAT (np. otrzymasz fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku). Złóż wtedy korektę JPK_VAT. Przy składaniu korekty JPK_VAT oznacz cel złożenia: 2.

  Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

  Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

  Co wyznacza granicę między nimi?

  Wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Pod uwagę bierze się również pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

  Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla Ciebie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

  Ile wynosi grzywna?

  Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. jest to:

  • od 200 zł do 4000 zł (kara nałożona mandatem),
  • od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
  • od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

  Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

  W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

  • od 666,60 do 5 332 800 zł kara wymierzona nakazem sądu,
  • od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

  Pozostałe obowiązki podatnika

  Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikro przedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

  • faktur,
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • obrotów magazynowych.

  W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK.

  Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

  W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

  WARTO WIEDZIEĆ :

  1) W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

  Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv, udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.

  Tak przygotowany plik można wysłać z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

  2) Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

  Przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML”. Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument” aplikacji Klient JPK 2.0.

  3) Jak podpisywać JPK_VAT?

  JPK_VAT mogą być podpisywane w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo).

  Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

  4) Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

  Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO”.

  5) Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

  W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia”) lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf.

  Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

  Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

  Inne artykuły

  Do czego służy spółka komandytowa?

  Gubisz się w gąszczu spółek? A może szukasz nowych sposobów optymalizacji? Z tego wpisu dowiesz się, jakie płyną pożytki z założenia spółki komandytowej. Szczególny rodzaj hybrydy Spółka komandytowa stanowi szczególny rodzaj spółki osobowej, która nie posiada osobowości prawnej, aczkolwiek ma zdolność do czynności prawnych. Co to oznacza? Spółka może więc nabywać nieruchomości i prawa, a […]

  Czytaj więcej

  To nie jest tanie państwo. Podatki w Polsce na tle innych krajów europejskich

  usługi rachunkowe poznań obraz do artykułu

  Polska podobno okazała się zieloną wyspą w wyniku kryzysu gospodarczego. Ale dla wielu z tych, którzy szukają szczęścia poza krajem – to tylko mrzonka, niespełniony sen polskich polityków. Dawniej Polacy uciekali z kraju z powodów politycznych, teraz – gospodarczych. Mimo kryzysu ludzie dalej wyjeżdżają za pracą na zachód Europy. Bo tam żyje się po prostu […]

  Czytaj więcej

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  Zadzwoń do nas +48 500 300 788

  Masz Jakiekolwiek pytania?

  Napisz do nas