Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności.

  Artykuły

  Skorzystaj z bazy wiedzy
  rachunkowej SIGMAPARTNER

  Jakie zmiany dla firm w 2019 roku ? – informacje dla przedsiębiorców

  Rozpoczynający się rok 2019 przyniósł nowe przywileje i obowiązki dla przedsiębiorców. Obok niższego ZUS-u dla najmniejszychfirm czy możliwości wliczenia w koszty pracy małżonka, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiedziało takie rozwiązania jak elektronizacja akt pracowniczych czy podatek dla innowatorów.

  Styczeń każdego roku to miesiąc, w którym przedsiębiorcy powinni zacząć uwzględniać zmiany w prawie podatkowym, które wchodzą w życie z nowym rokiem. Nie jest to proste zadanie, bo firmy mają maksymalnie dwa miesiące, w tym „leniwy” przecież grudzień, na zrozumienie i wdrożenie zmian.

  Dla ułatwienia podajemy najważniejsze i najbardziej istotne z punktu widzenia naszego biura rachunkowego zmiany na rok 2019 z krótkim opisem poniżej według kolejności tematów:

  1. Urzędnicy KAS rozliczają PITY 37 i 38,
  2. Wzrost kwoty wolnej od podatku,
  3. Podatek solidarnościowy,
  4. Exit tax,
  5. Zmiana wysokości podatku z CIT,
  6. Ulga mieszkaniowa,
  7. Dochody z Kryptowalut,
  8. Vat kasy fiskalne online,
  9. Nowa struktura plików JPK,
  10. Split Payment,
  11. Wykorzystanie aut osobowych zmiana w PIT, CIT i VAT,
  12. Kodeks pracy przepisy BHP,

  Urząd skarbowy wypełni PIT 37 i 38.

  Już od tego roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje rozliczenie za rok 2018 dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38 bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

  Za pośrednictwem Portalu Podatkowego podatnik będzie miał wgląd do swojego zeznania, które powinno zostać udostępnione w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Tworząc zeznanie KAS będzie bazował na informacjach, które podatnik przekazał w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. Po jego opublikowaniu podatnik będzie miał możliwość zaakceptować PIT, wprowadzić w nim zmiany lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli żadna z tych czynności nie zostanie wykonana, to z upływem składania zeznań rocznych , zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane.

  Usługa „Twój e-PIT” w roku 2020 zostanie rozszerzona o kolejne formularze.

  Kwota wolna od podatku w roku 2019.

  Kwota wolna od podatku jest to określona wartość dochodu, którego uzyskanie nie zobowiązuje podatnika do zapłacenia podatku dochodowego.

  W roku 2019 ulegnie zmianie wysokość kwoty wolnej od podatku z 6.600 zł na 8.000 zł, czyli osoba, która zarobi w roku podatkowym mniej, nie zapłaci podatku.

  Kwota wolna przy dochodzie od 8.000 zł do 13.000 zł wyniesie od 8.000 zł do 3.091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku

  W sytuacji, gdy dochód będzie wyższy niż 13.000 zł, ale niższy niż 85.528 zł to kwota wolna wyniesie 3.091 zł

  Natomiast przy dochodzie z przedziału 85.528 zł -127.000 zł kwota wyniesie od 3.091 zł do 1 zł.

  Po przekroczeniu kwoty 127.000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.

  Podatek solidarnościowy 2019.

  Od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać ustawa o daninie solidarnościowej, która przewiduje powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych.

  Tym dodatkowych podatkiem zostaną obciążeni najbogatsi, czyli osoby których roczne dochody będą przekraczać 1 milion złotych. Stawka podatku wyniesie 4% podstawy opodatkowania. Pierwszy raz będzie trzeba go zapłacić wraz z rocznym rozliczenie PIT za 2019 rok, czyli do 30 kwietnia 2020 roku.

  Poza tym zakłady pracy będą obciążone dodatkową składką na rzecz Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Składki będą opłacane ze środków własnych podmiotu wypłacającego, czyli np. pracodawcy. Nie zostanie nimi obciążona osoba zatrudniona.

  Danina solidarnościowa nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodu.

  Exit tax.

  Exit tax dotyczyć będzie firm, które generują bardzo duże dochody i w pewnym momencie postanawiają przenieść się do kraju, w którym fiskus łagodniej traktuje podatników. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni w takiej sytuacji zapłacić podatek chcąc zmienić rezydenturę podatkową.

  Podatek ten będzie dotyczył zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.

  Osoby fizyczne będą objęte podatkiem od niezrealizowanych zysków tylko wtedy, kiedy wartość przenoszonych aktywów przekroczy kwotę 4 milionów złotych. Ustalone zostały dwie stawki exit taksu: 3% i 19%.

  Dla osób prawnych obowiązywać będzie tylko jedna stawka w wysokości 19%.

  Przyjęty przez rząd projekt zakłada, że podatek będzie od razu wymagalny. Będzie go można także zapłacić w ratach, jednak zapłata nie może trwać dłużej niż 5 lat. Jeżeli ktoś wybierze taką formę zapłaty, to będzie musiał się zwrócić z odpowiednim wnioskiem do fiskusa. Jednak w tym zakresie polski exit tax może mieć pewne niezgodności z obowiązującymi przepisami UE.

  Podatek exit tax będzie możliwy do odzyskania przez osoby fizyczne i prawne, jeśli w ciągu pięciu lat powrócą do Polski wraz ze swoimi aktywami.

  Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach – informuje CIR.

  Zmiana wysokości podatku CIT 9% od 2019 r.

  Nowelizacja ustawy wprowadza zmianę w ustawie o CIT dla niektórych podatników, dotychczasowa stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Niższa stawka będzie dotyczyła dochodów uzyskanych w 2019 roku.

  Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać tak zwani mali podatnicy, których przychody w danym roku nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro netto wyrażonej z złotych. Wartość ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł. Uprawnieni będą również podatnicy rozpoczynający nową działalność gospodarczą, jednak z małymi wyjątkami.

  Preferencyjna stawka będzie miała zastosowanie do dochodów innych niż z zysków kapitałowych.

  Ulga mieszkaniowa 2019 .

  Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza szereg istotnych zmian. Najważniejszą z nich jest wydłużenie okresu obowiązywania ulgi mieszkaniowej na wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości z dwóch do trzech lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Wydłużenie okresu powinno umożliwić skorzystanie z ulgi większej grupie podatników.

  Podatek od kryptowalut 2019

  Od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe zasady rozliczania dochodów z kryptowalut w PIT i CIT. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów, które zostały osiągnięte w 2019 roku.

  Od 1 stycznia kryptowaluty uzyskały status waluty wirtualnej oraz pojawiła się również jej definicja.

  Zmiana kryptowaluty na inną nie będzie objęta podatkiem dochodowym

  – w sytuacji wymiany waluty wirtualnej na towar, środek płatniczy, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta stawka podatku będzie wynosić 19%, dochód ze sprzedaży kryptowalut będzie zaliczany do dochodów kapitałowych i będzie tu obowiązywać stawka 19%

  – na kolejne lata będzie przechodzić strata, która wyniknie z operacji związanych z kryptowalutami

  – każdy zakup za pomocą kryptowalut należy zamieścić w zeznaniu podatkowym, a także trzeba będzie też zamieścić fakt każdego nabycia kryptowaluty.

  -w sytuacji, kiedy prowadzona działalność, straty poniesione z kryptowalut nie mogą być kompensowane przychodami z innej działalności. Również koszty poniesione w związku z kryptowalutami trzeba będzie oddzielić od innych kosztów.

  – Dochody uzyskane z kryptowalut będą się wliczały do tzw. daniny solidarnościowej, czyli jeśli dochód ze sprzedaży kryptowalut przekroczy 1 mln zł, to trzeba będzie zapłacić dodatkowo 4 % od uzyskanego dochodu.

  – sprawa podatku PCC nadal pozostaje nierozwiązana

  Należy pamiętać aby wszystkie zakupy oraz sprzedaż kryptowalut mieć udokumentowane.

  Kasy fiskalne online.

  Zgodnie z założeniami tego projektu kasy fiskalne online będą musieli stosować podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, która została uznana za szczególnie narażoną na nadużycia określoną w ustawie o VAT branżach. Wymieniane są branże takie jak usługi budowlane, fryzjerskie, gastronomiczne, kosmetyczne, prawnicze, sprzedaż paliw czy naprawy pojazdów.

  Kasy będą połączone z systemem teleinformatycznym Centralnego Repozytorium Kas (CRK) prowadzonego przez szefa KAS, gdzie na bieżąco będą przesyłane dane.

  Wdrażanie kas fiskalnych online ma być wdrażany stopniowo nawet do 2022 roku. Kasy online i dotychczasowe kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą funkcjonowały przez pewien czas równolegle. Docelowym systemem będzie jednak system kas online, a kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku.

  Nowa struktura plików JPK.

  Ministerstwo finansów nie podało jeszcze konkretnego terminu wejścia w życie nowego terminu, jednak w 2019 roku deklarację VAT zastąpi plik JPK_VDEK.

  Wprowadzenie nowego rozwiązania ma znacznie uprościć rozliczenia podatkowe oraz zaoszczędzić czas przedsiębiorców. Zmniejszeniu ulegnie ilość informacji, które dotyczą podatku VAT w związku z tym przyspieszy to weryfikajcę przesyłanych danych, a co za tym idzie nastąpi skrócenie czasu wypłaty nadwyżki VATu.

  Split Payment.

  Obowiązkowa podzielona płatność jest potrzebna do uszczelnienia systemu poboru VAT. Będą tym objęte tylko wybrane grupy towarów i wybrane usługi. W tym rozwiązaniu chodzi głównie o branżę budowlaną, w której bardzo szybko przedsiębiorcy mogą stracić płynność finansową.

  Split Payment polega na rozdzieleniu płatności, w której zapłata za nabyte towary w kwocie netto jest odprowadzana przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast kwota podatku VAT trafia na rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT, który zostaje nieodpłatnie utworzony i prowadzony przez bank.

  Popularność podzielonej płatności nadal rośnie wśród przedsiębiorców.

  Tego rodzaju płatności mają zagwarantować, że środku z podatku VAT trafią do Urzędu Skarbowego i zwiększą wpływy do budżetu.

  Podatnicy stosujący split payment będą mogli liczyć na przyśpieszony zwrot VAT nawet w terminie do 25 dni od złożenia wniosku.

  Płatności Split Payment mają obowiązywać wszystkich Vatowców od 2019 roku. Konkretnej daty wejścia tych przepisów w życie jeszcze nie znamy.

  Zmiany w wykorzystywaniu samochodów w PIT, CIT i VAT.

  Od 2019 roku weszły w życie duże zmiany dotyczące rozliczenia kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych.

  – amortyzacja – zwiększony limit – pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia dla samochodów innych niż elektryczne do 150.000 zł i 225.000 zł dla samochodów elektrycznych.

  – podwyższenie kwoty wydatkowanej na ubezpieczenie samochodu osobowego, jaka będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,

  – ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy do kosztów uzyskania przychodów.

  Zmiany BHP w kodeksie pracy.

  Ustawa proponuje zmiany, które uproszczają przepisy zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców. Sprowadzają się one do:

  – ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych;

  – poszerzenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników (dotychczas do 20 pracowników). Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

  Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

  Inne artykuły

  Kryptowaluty, a podatki – czy da się dobrze zarobić na kryptowalutach?

  Kryptowaluty ostatnio niezwykle elektryzują szerszą publikę. Padł kolejny rekord wartości bitcoina, nic więc dziwnego, że coraz więcej osób pragnie dołączyć do gry w wydobywanie tej kryptowaluty i handel nią. Czy jednak w świetle przepisów podatkowych to się rzeczywiście opłaca? Dlaczego bitcoin jest taki sexy? W 2018 roku bitcoin będzie obchodził 10 urodziny. Ale to nie […]

  Czytaj więcej

  Google AdWords – Rozliczanie usługi reklamowej firmy Google

  Zakładanie spółek w Anglii

  Google, znany przeciętnemu użytkownikowi głównie jako popularna wyszukiwarka internetowa, to również narzędzie pracy dla wielu firm. Ten elektroniczny pośrednik łączy klientów poszukujących danych produktów i usług z przedsiębiorcami, którzy są w stanie je dostarczyć. Google AdWords pozwala wyświetlać linki do strony reklamującego się w nim przedsiębiorcy gdy użytkownik wpisze w wyszukiwarce odpowiednie tak zwane frazy […]

  Czytaj więcej

  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy a kryptowaluty.

  Podatek dochodowy – ograniczony / nieograniczony obowiązek podatkowy. Podatnikiem tego podatku są osoby fizyczne. Wpływ na obowiązek podatkowy ma również to,jaka jest nasza rezydencja podatkowa, czyli miejsce zamieszkania lub siedziba naszej firmy. Co do zasady osoba fizyczna mieszkająca w Polsce jest związana z tak zwanym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Ustawa definiuje to jako osobę, która płaci […]

  Czytaj więcej

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  Zadzwoń do nas +48 500 300 788

  Masz Jakiekolwiek pytania?

  Napisz do nas