Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności.

  Artykuły

  Skorzystaj z bazy wiedzy
  rachunkowej SIGMAPARTNER

  Nowy JPK VAT od 1 października

  Nowy JPK VAT

  Od 1 października wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynnych podatników Vat zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące składania pliku JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K i ewidencyjną, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT. Tego dnia rozpoczną się również okresy rozliczeniowe, za które czynni podatnicy VAT będą musieli raportować transakcje wyłącznie na nowych zasadach.

  Pierwotnie zmiany te miały wejść w życie dla części podatników już 1 kwietnia 2020 r., a dla większości 1 lipca 2020 r. Terminy te zostały jednak przesunięte z powodu pandemii koronawirusa i będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców bez względu na ich wielkość, a więc mikroprzedsiębiorców oraz firm małych, średnich i dużych. Celem nowego pliku JPK jest uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik ma się bowiem łączyć z rejestrem VAT, jak i deklaracją VAT. Aktualnie dokumenty te są składane oddzielnie.

  Nowe pliki JPK będą wysyłane w dwóch wariantach JPK_V7M dla podatników składających obecnie deklaracje VAT-7 co miesiąc i JPK_V7K dla podatników, którzy wysyłają deklaracje VAT-7K raz na kwartał.

  Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani do wysyłki JPK powinni już wcześniej rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych przepisów szczególnie pod kątem prawidłowej identyfikacji transakcji. Konieczne będzie dostosowanie narzędzi do nowych wymogów dotyczących obsługi sprzedaży i księgowości w firmie. Warto, więc pomyśleć o odpowiednim programie, który umożliwi oznaczanie grup towarów już na wstępnym etapie, a następnie przetwarzając wystawione dokumenty sprzedaży oraz zaksięgowane dokumenty zakupu, umożliwi sporządzenie i wysyłkę nowej struktury JPK_V7M lub JPK_V7K.

  Pamiętać należy, że od 1 października zaczynają bieg dopiero okresy, za które będzie trzeba rozliczyć się na nowych zasadach. Pierwszy przesłany nowy JPK będzie dotyczył transakcji przeprowadzonych w miesiącu październiku, tak więc po raz pierwszy nowy JPK_VAT z deklaracją trzeba będzie złożyć w terminie do 25 listopada 2020 r.

  Wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania trzech grup informacji:

  • obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi (tzw. oznaczenia GTU);

  • obowiązek oznaczania niektórych transakcji;

  • obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu.

  Obowiązek oznaczania towarów i usług (GTU) w nowym pliku JPK_VAT – wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, a dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Podkreślić należy, że wskazany obowiązek ciążyć będzie wyłącznie na sprzedawcach.

  Przedsiębiorcy będą musieli stosować poniższe oznaczenia:

  GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

  GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,

  GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,

  GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

  GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

  GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

  GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,

  GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,

  GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,

  GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,

  GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

  GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

  GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

  Obowiązek oznaczania niektórych transakcji – jednocześnie z nowym plikiem JPK_VAT niektóre transakcje będą musiały być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi.

  TT_WNT” – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,

  TT_D” – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,

  MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,

  MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,

  I_42” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),

  I_63” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

  B_SPV” – dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,

  B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,

  B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

  Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu – wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia. Stosowane będą po trzy oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupów.

  Dowody sprzedaży:

  RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

  WEW” – dokument wewnętrzny

  FP” – faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

  Dowody zakupu:

  VAT RR” – faktura VAT RR,

  WEW” – dokument wewnętrzny,

  MK” – faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową.

  Surowe kary za błędy w pliku JPK V7

  Od 1 października obowiązkiem przedsiębiorcy jest poprawne oznaczenie transakcji w przesyłanym pliku JPK V7 i niewywiązanie się z tego będzie surowo karane. Fiskus będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd „uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji”.

  Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym stwierdzono błąd, dokona skorygowania przesłanego pliku JPK V7 lub złoży stosowne wyjaśnienia będzie mógł uniknąć kary.

  Dzień stwierdzenia błędu, to dzień, w którym:

  • podatnik samodzielnie wykrył błąd lub

  • otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego (jeśli błąd został wykryty przez organ skarbowy).

  Zważywszy na powyższe przedsiębiorcy muszą już teraz zacząć się przygotować merytorycznie na czekające na nich zmiany.

  Wprowadzenie nowej struktury JPK VAT ma na celu uproszczenie raportowania elementów, które dotyczą podatku Vat. Poprzez elektroniczny system nastąpi zmniejszenie liczby przetwarzanych dokumentów przez Krajową Administrację Skarbową. Formuła ta sprawi, że rozliczenia będą weryfikowane automatycznie, bez zbędnego angażowania podatnika, a władze skarbowe będą miały ułatwioną sytuację, jeśli chodzi o wytypowanie potencjalnych podmiotów do kontroli.

   

  Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

  Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

  Inne artykuły

  Kryptowaluty, a podatki – czy da się dobrze zarobić na kryptowalutach?

  Kryptowaluty ostatnio niezwykle elektryzują szerszą publikę. Padł kolejny rekord wartości bitcoina, nic więc dziwnego, że coraz więcej osób pragnie dołączyć do gry w wydobywanie tej kryptowaluty i handel nią. Czy jednak w świetle przepisów podatkowych to się rzeczywiście opłaca? Dlaczego bitcoin jest taki sexy? W 2018 roku bitcoin będzie obchodził 10 urodziny. Ale to nie […]

  Czytaj więcej

  Przedsiębiorco! TAXELIT rozwiąże twój podstawowy problem.

  Tak naprawdę Program rozwiąże również problemy księgowych. Współpraca na płaszczyźnie przedsiębiorca – bank – klient – księgowi będzie zautomatyzowana. TAXELIT zaoszczędzi 30% – 60% czasu pracy. Kto lubi logować się po sto razy do różnych serwisów czy na pocztę mail albo skanować, segregować, a następnie przekazywać księgowej wszystkie dokumenty (terminowo ;), mając na uwadze, że […]

  Czytaj więcej

  Jak ogarnąć księgowość sprzedaży na Amazon i nie zwariować. cz I

  Księgowość sprzedaży na Amazon.  ( cz I ) Jednym z podstawowych obszarów, w których Polscy sprzedawcy na Amazon potrzebują pomocy to księgowość, dodajmy … doświadczona księgowość. Z czego to wynika? Otóż często Amazon jest pierwszą platformą, na której startują Polacy myśląc o globalnej sprzedaży, a co za tym idzie taki przedsiębiorca nie posiada wiedzy i […]

  Czytaj więcej

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  Zadzwoń do nas +48 500 300 788

  Masz Jakiekolwiek pytania?

  Napisz do nas