Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

Artykuły

Skorzystaj z bazy wiedzy
rachunkowej SIGMAPARTNER

Umowa najmu lokalu

Umowa najmu, jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas określony bądź nieokreślony, natomiast najemca zobowiązuje się płacić w zamian czynsz w określonej wysokości. Czynsz najmu dla przedsiębiorcy jest kosztem, bowiem Wydatki z tytułu czynszu najmu lokalu czy samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodów

Umowa najmu lokalu i powierzchni
Co do zasady umowę najmu lokalu powinno się sporządzić w formie pisemnej, jednakże dla najmu krótkoterminowego (do 1 roku) nie ma takowego obowiązku.
Warto podkreślić, że wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu, który chce oddać do wynajęcia. Może bowiem on być jego najemcą czy też dzierżawcą.

Co powinna zawierać treść umowy najmu lokalu ?
Dobrze przygotowana umowa, powinna chronić zarówno interesy wynajmującego jak i najemcy. Im bardziej umowa jest szczegółowa tym mniejsze prawdopodobieństwo wyniknięcia w późniejszym czasie sporów z tytułu ewentualnych nieścisłości ..
W standardowej umowie najmu powinny się znaleźć określone przepisami obligatoryjne elementy, których nie można pominąć.
I tak muszą znaleźć się takie elementy jak:
• miejsce i data jej zawarcia,
• określenie stron umowy oraz dane osób zawierających umowę
• dokładne określenie przedmiotu najmu (opis lokalu, jego adres, stan prawny powierzchnia itp.)
• wysokość czynszu oraz ewentualnych innych opłat, terminy i sposoby ich płatności,
• czas trwania umowy,
• warunki wypowiedzenia umowy,
• prawa i obowiązku stron umowy,
• podpisy stron.
Ponadto w umowie powinno się zawrzeć:
wysokość kaucji oraz sposób jej rozliczenia – jeśli zostaje pobrana przy podpisywaniu umowy,
Dodatkowo warto określić wytyczne odnoszące się do sposobu korzystania z lokalu (np. prawo wynajmującego do podnajęcia lokalu osobie trzeciej czy prawo do przebudowy, zmiany przeznaczenia lokalu itp.).
W umowie można zawrzeć również zapisy co do kar umownych np. za opóźnienia w zapłacie itp.
WAŻNE : Umowa najmu lokalu, w przypadku prowadzenia spółki jest obligatoryjnym dokumentem, wymaganym przez Urząd Skarbowy.

Przepisy prawa nie utożsamiają pojęcia lokalizacji siedziby z pojęciem miejsca prowadzenia działalności, tak więc mogą być one zlokalizowane w zupełnie różnych miejscach.
Możesz na przykład chcieć nająć lokal wyłącznie dla celów siedziby lub siedziby i prowadzenia działalności albo jedynie prowadzenia działalność… Być może też poszukujesz tylko miejsca np. na magazyn… ?!
Wyróżniamy kilka przesłanek do zawarcia umowy najmu lokalu, w zależności od potrzeb i formy prawnej prowadzonej działalności . Poniżej krótki opis, by wprowadzić Cię w tajniki tej jakże skomplikowanej sprawy.

Wariant I – Umowa najmu lokalu na siedzibę 
Taką Umowę powinieneś zawrzeć w sytuacji gdy szukasz lokalu jedynie celem zapewnienia sobie siedziby. Siedziba przedsiębiorcy jest miejscem, pod którego adresem odbywa się proces zarządzania przedsiębiorstwem, firmą, zapadają decyzje, czynny jest przedsiębiorca lub osoby uprawnione do przyjmowania i składania oświadczeń woli (tzw. reprezentacji biernej i czynnej).

Wariant II – Umowa najmu lokalu na prowadzenie działalności 
Stworzona z myślą o przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal (pomieszczenie) w celu nie tylko prowadzenia siedziby, ale również  wykonywania tam działalności gospodarczej albo wykonywania działalności bez jednoczesnego ulokowania w tym samym lokalu swojej siedziby (przedsiębiorca może tam więc np. prowadzić sklep, warsztat, punkt xero itp.)

Wariant III – Umowa najmu powierzchni 
Takiej Umowy będziesz potrzebował np. dla prowadzenia tzw. wolnostojących punktów gastronomicznych, handlowych na placach targowych, targowiskach. Ponadto najem taki towarzyszy działalności podstawowej dla uzyskania np. dodatkowej powierzchni magazynowej. W tym wariancie znajdziesz wersje postanowień przewidziane dla różnych przykładowych rodzajów powierzchni.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

Inne artykuły

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy w rozliczeniach

Na początek szokująca może dla niektórych przedsiębiorców prawda: Biura rachunkowe nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania swoich klientów.  Mówiąc jeszcze inaczej: powierzenie księgowości specjalistom nie zwalnia z odpowiedzialności podatkowej za skutki popełnionych przez nich błędów.Przedsiębiorca ryzykuje zajęcie całego swojego majątku, jeżeli z powodu nieuregulowanych danin dojdzie do egzekucji. Jeśli jednak przedsiębiorca powierzy prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, […]

Czytaj więcej

Czy można polubić ZUS i US?

biuro rachunkowe luboń

Czy można polubić ZUS i US? Obawiasz się kontaktów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych albo Urzędem Skarbowym? Jeśli tylko to Cię powstrzymuje od założenia własnej firmy, to zupełnie niepotrzebnie! Grunt to dobre biuro księgowe W starych dobrych czasach podatnik mógł uzyskać informacje na temat podatków w Urzędzie Skarbowym. Dobre rady się skończyły, w urzędach – tak […]

Czytaj więcej

Bitcoin (BTC) robi od pewnego czasu oszałamiającą karierę !

Bitcoin (BTC) robi od pewnego czasu oszałamiającą karierę. Internauci szukają o nim informacji nierzadko częściej, niż newsów związanych z niektórymi celebrytami. Słyszy się o nim w rozmowach w komunikacji publicznej czy w pubach. Śpiewał o nim topowy raper Eminem, żartowali na jego temat bohaterowie serialu kryminalnego „CSI”, swoje płyty sprzedawali za BTC muzycy zespołu Mastodon […]

Czytaj więcej

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

Zadzwoń do nas +48 500 300 788

Masz Jakiekolwiek pytania?

Napisz do nas