Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

Artykuły

Skorzystaj z bazy wiedzy
rachunkowej SIGMAPARTNER

Umowa najmu lokalu

Umowa najmu, jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas określony bądź nieokreślony, natomiast najemca zobowiązuje się płacić w zamian czynsz w określonej wysokości. Czynsz najmu dla przedsiębiorcy jest kosztem, bowiem Wydatki z tytułu czynszu najmu lokalu czy samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodów

Umowa najmu lokalu i powierzchni
Co do zasady umowę najmu lokalu powinno się sporządzić w formie pisemnej, jednakże dla najmu krótkoterminowego (do 1 roku) nie ma takowego obowiązku.
Warto podkreślić, że wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu, który chce oddać do wynajęcia. Może bowiem on być jego najemcą czy też dzierżawcą.

Co powinna zawierać treść umowy najmu lokalu ?
Dobrze przygotowana umowa, powinna chronić zarówno interesy wynajmującego jak i najemcy. Im bardziej umowa jest szczegółowa tym mniejsze prawdopodobieństwo wyniknięcia w późniejszym czasie sporów z tytułu ewentualnych nieścisłości ..
W standardowej umowie najmu powinny się znaleźć określone przepisami obligatoryjne elementy, których nie można pominąć.
I tak muszą znaleźć się takie elementy jak:
• miejsce i data jej zawarcia,
• określenie stron umowy oraz dane osób zawierających umowę
• dokładne określenie przedmiotu najmu (opis lokalu, jego adres, stan prawny powierzchnia itp.)
• wysokość czynszu oraz ewentualnych innych opłat, terminy i sposoby ich płatności,
• czas trwania umowy,
• warunki wypowiedzenia umowy,
• prawa i obowiązku stron umowy,
• podpisy stron.
Ponadto w umowie powinno się zawrzeć:
wysokość kaucji oraz sposób jej rozliczenia – jeśli zostaje pobrana przy podpisywaniu umowy,
Dodatkowo warto określić wytyczne odnoszące się do sposobu korzystania z lokalu (np. prawo wynajmującego do podnajęcia lokalu osobie trzeciej czy prawo do przebudowy, zmiany przeznaczenia lokalu itp.).
W umowie można zawrzeć również zapisy co do kar umownych np. za opóźnienia w zapłacie itp.
WAŻNE : Umowa najmu lokalu, w przypadku prowadzenia spółki jest obligatoryjnym dokumentem, wymaganym przez Urząd Skarbowy.

Przepisy prawa nie utożsamiają pojęcia lokalizacji siedziby z pojęciem miejsca prowadzenia działalności, tak więc mogą być one zlokalizowane w zupełnie różnych miejscach.
Możesz na przykład chcieć nająć lokal wyłącznie dla celów siedziby lub siedziby i prowadzenia działalności albo jedynie prowadzenia działalność… Być może też poszukujesz tylko miejsca np. na magazyn… ?!
Wyróżniamy kilka przesłanek do zawarcia umowy najmu lokalu, w zależności od potrzeb i formy prawnej prowadzonej działalności . Poniżej krótki opis, by wprowadzić Cię w tajniki tej jakże skomplikowanej sprawy.

Wariant I – Umowa najmu lokalu na siedzibę 
Taką Umowę powinieneś zawrzeć w sytuacji gdy szukasz lokalu jedynie celem zapewnienia sobie siedziby. Siedziba przedsiębiorcy jest miejscem, pod którego adresem odbywa się proces zarządzania przedsiębiorstwem, firmą, zapadają decyzje, czynny jest przedsiębiorca lub osoby uprawnione do przyjmowania i składania oświadczeń woli (tzw. reprezentacji biernej i czynnej).

Wariant II – Umowa najmu lokalu na prowadzenie działalności 
Stworzona z myślą o przedsiębiorcy, który wynajmuje lokal (pomieszczenie) w celu nie tylko prowadzenia siedziby, ale również  wykonywania tam działalności gospodarczej albo wykonywania działalności bez jednoczesnego ulokowania w tym samym lokalu swojej siedziby (przedsiębiorca może tam więc np. prowadzić sklep, warsztat, punkt xero itp.)

Wariant III – Umowa najmu powierzchni 
Takiej Umowy będziesz potrzebował np. dla prowadzenia tzw. wolnostojących punktów gastronomicznych, handlowych na placach targowych, targowiskach. Ponadto najem taki towarzyszy działalności podstawowej dla uzyskania np. dodatkowej powierzchni magazynowej. W tym wariancie znajdziesz wersje postanowień przewidziane dla różnych przykładowych rodzajów powierzchni.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

Inne artykuły

Jakie są koszty prowadzenia sp. z o.o.

miesięczne rozliczenie działalności gospodarczej

Koszty prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę Z O.O. otwiera wielu przedsiębiorcom nowe możliwości zarobkowe, jak i zabezpiecza ich majątek osobisty przed ryzykiem związanym z prowadzeniem firmy. W dodatku rozsądnie zorganizowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardziej oszczędna w działalności przedsiębiorcy niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się […]

Czytaj więcej

Niższy ZUS od 2019 roku dla wybranych.

Został przyjęty przez Rząd projekt nowej ustawy skierowanej do właścicieli Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, który zakłada niższe składki ZUS dla firm osiągających niższe przychody. Mały ZUS 2019 będzie dotyczył tych przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej za rok 2018 nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Wynosiło ono 2.100 zł, a więc limitem na cały rok jest kwota […]

Czytaj więcej

Jak wpłacać i wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to wiesz, że wpłacanie pieniędzy i wypłacanie ich na swoje prywatne potrzeby jest banalnie proste. Parę kliknięć myszką i pieniądze z firmowego konta znajdują się na Twoim koncie prywatnym. Wszystko zgodnie z prawem. Jest to możliwe i takie proste, bo w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – nie ma tutaj […]

Czytaj więcej

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

Zadzwoń do nas +48 500 300 788

Masz Jakiekolwiek pytania?

Napisz do nas