Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

Artykuły

Skorzystaj z bazy wiedzy
rachunkowej SIGMAPARTNER

Zatrudnianie pracowników (również cudzoziemców)

zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników

Jeśli jesteś właścicielem działalności gospodarczej, która zaczęła przynosić coraz większe dochody, być może przyszedł czas na to, aby zatrudnić nowych pracowników. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób to zrobić – nie martw się – nasze biuro księgowe to cały proces dokładnie opisze! Przybliżymy wszystkie niezbędne informacje i zasady – zarówno w przypadku pracowników polskich, jak i cudzoziemców.

Nie bez znaczenia jest forma i miejsce zamieszczenia ogłoszenie o pracę. Aby szybko znaleźć kandydata o odpowiednich kwalifikacjach i z wymaganym doświadczeniem trzeba dobrze zastanowić się gdzie umieścić ogłoszenie rekrutacyjne. W dzisiejszych czasach, to w zasadzie internet przejął rolę podstawowego nośnika. Oczywiście pozostają nam jeszcze gazety, czy urzędy pracy i tu w zależności od potrzeb trzeba wybrać odpowiednie miejsce poszukiwań odpowiedniego pracownika. Warto zastanowić się nad usługami firm zawodowo rekrutujących posiadających odpowiednie zasoby i doświadczenie tzw. firm HR – Human Resources.

Zatrudnianie pracowników – formy

Ze względu na charakter oferowanej pracy, pracodawca ma do wyboru kilka form zatrudnienia pracownika. Oto najczęściej z nich stosowane:

 • Umowę o pracę – jest to najbardziej powszechna forma zatrudnienia, reguluje ona prawa i obowiązki obydwóch stron.
 • Umowy cywilnoprawne, do których zaliczmy:
  • Umowa o dzieło
  • Umowa zlecenie
  • Kontrakt menadżerski
  • Umowa agencyjna

Tego rodzaju umowy dla pracodawcy wiążą się z mniejszymi kosztami i dają stronom dużo swobody, dlatego też cieszą się dużą popularnością.

 • Samozatrudnienie – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (pracownik) nawiązuje współpracę ze zlecającym (pracodawcą). Osoba wykonująca zlecenia nie jest chroniona przez Kodeks Pracy, wzajemne relacje regulują zapisy w Kodeksie Cywilnym.

Po podpisaniu umowy z danym pracownikiem między innymi trzeba założyć mu specjalną teczkę akt osobowych, w której będziesz przechowywał wszystkie najważniejsze dokumenty pochodzące z procesu rekrutacji oraz wynikające z przebiegu pracy. Akta osobowe powinny składać się z trzech części:

Część A – tu znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, czyli między innymi: cv, kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy, świadectwa ukończonych szkół, zaświadczenia o odbytych kursach, certyfikaty, zaświadczenie lekarskie.

Część B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Tutaj należy wpiąć przede wszystkim umowę o pracę, zakres obowiązków (jeżeli został podpisany), regulamin pracy, odbyte szkolenie BHP, oświadczenie odnośnie formy wypłaty wynagrodzenia i wszystkie inne niezbędne dokumenty i zaświadczenie dokumentujące zdarzenia, które mają miejsce w trakcie trwania zatrudnienia pracownika.

Część C – gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby, czyli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę, kopia wystawionego świadectwa pracy, umowa o zakazie konkurencji (jeśli została podpisana).

[UWAGA] Zatrudnianie pracowników wiąże się z koniecznością utworzenia akt osobowych. Powinny być one przechowywane w bezpiecznym miejscu, ponieważ, pracodawca musi je przechowywać przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy.

Co z zatrudnieniem cudzoziemców?

W przypadku cudzoziemców proces zatrudniania może być nieco bardziej rozbudowany. W większości przypadków bowiem, po znalezieniu odpowiedniego kandydata do pracy, który nie ma polskiego obywatelstwa, musi on uzyskać zezwolenie na wykonywanie pracy. Wniosek o wydanie tego dokumentu składa się wojewodzie terenu, na którym znajduje się firma.

Zazwyczaj zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca wydawane jest na czas określony jednak nie dłuższy niż 3 lata z możliwością przedłużenia. Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły, np. w przypadku wyjazdu obcokrajowca na delegację (zezwolenie na czas delegacji). Możliwe jest to także w sytuacji gdy, obcokrajowiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej zatrudniającej więcej niż 25 osób (maksymalny czas zezwolenia to 5 lat).

Zatrudnianie pracowników z zagranicy może mieć również zastosowane tak zwany trybu uproszczonego, przy którym nie trzeba uzyskiwać informacji od starosty. Istnieje wykaz zawodów i wykonywanych prac, do których nie ma takiej konieczności.

Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców

Złożenie wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia wiąże się z uiszczeniem opłat, które zasilają budżet państwa:

 • 50 złotych – za pozwolenie na pracę poniżej 3 miesięcy,
 • 100 złotych – za pozwolenie powyżej 3 miesięcy,
 • 200 złotych – w przypadku realizacji usługi eksportowej (delegowanie na terytorium RP).

Bardzo ważną kwestią, o której należy pamiętać jest fakt, że umowa o pracę podpisana z obcokrajowcem, musi zostać sporządzona na piśmie i w języku dla niego zrozumiałym, aby mógł bez problemu zapoznać się z widniejącymi w niej zapisami.

W niektórych przypadkach jednak obcokrajowiec nie musi starać się o zezwolenie. Zatrudnienie wówczas jest możliwe ze względu na państwo pochodzenia lub status danej osoby. Poniżej kilka przykładów:

 • ma status uchodźcy nadany w Polsce,
 • udzielono mu ochronę uzupełniającą,
 • posiada zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, ochronę czasową lub pobyt tolerowany,
 • jest obywatelem państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Armenii, Republiki Mołdowy.

Zatrudnienie obcokrajowca bez aktualnej wizy oraz bez zezwolenia na pracę grozi nałożeniem kary w wysokości co najmniej 3 tysiące złotych na pracodawcę oraz ukaraniem obcokrajowca grzywną, która wynosi tysiąc złotych.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące zatrudnienia pracowników w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasze biuro rachunkowe wyjaśni wszystkie problematyczne kwestie.

Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

Inne artykuły

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Założenie spółki z o.o. jest stosunkowo proste. Niestety, w odróżnieniu od założenia likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest już sprawą bardziej skomplikowaną. Celem zawiązania spółki z o.o. jest osiągnięcie wspólnego celu przez wspólników. W sytuacji, w której z różnych powodów, udziałowcy dochodzą do wniosku, że dalsze prowadzenie spółki jest bezcelowe, podejmują […]

Czytaj więcej

JPK-VAT Nie ma żartów

Zgodnie z ordynacja podatkową z dniem 01 stycznia 2018 r powstał obowiązek składania plików JPK-VAT. Prosimy o starania z Państwa strony pod względem terminowości dosyłania dokumentów i płatności. Szanowni Państwo, NIE MA ŻARTÓW! Byśmy zdążyli Klientów obsłużyć w terminie musi być wzajemna współpraca. Prosimy wiec naszych Klientów o terminowe przekazywanie dokumentacji. Prosimy wysyłać przynajmniej podstawowy […]

Czytaj więcej

Jesteś początkującym przedsiębiorcą? Dwie najtrudniejsze decyzje jakie musisz podjąć.

biuro rachunkowe luboń

Załóżmy, że zdecydowałeś się otworzyć własną działalność gospodarczą i w pierwszym roku działalności będziesz się rozliczać tak jak dotychczas, czyli według skali podatkowej. Zanim wystawisz pierwszą fakturę, musisz podjąć jeszcze dwie decyzje mające kolosalne znaczenie dla Twoich finansów: 1. Czy będziesz płatnikiem podatku VAT? Niektóre rodzaje działalności gospodarczej są całkowicie zwolnione z VAT-u, np. usługi […]

Czytaj więcej

Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

Gdzie wysłać Ebooka?

Zadzwoń do nas +48 500 300 788

Masz Jakiekolwiek pytania?

Napisz do nas