Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

Usługi księgowe i rachunkowe

Dowiedz się
co możemy Tobie zaoferować

Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidualnych, jak i o dużych przedsiębiorstwach. Celem dobrej obsługi księgowej oraz usług kadrowo-rachunkowych dla firm zatrudniających pracowników jest naszym zdaniem zbudowanie takiej relacji pomiędzy Klientem a Urzędem Skarbowym, by ewentualna kontrola stanowiła zwykłą formalność. Rejestracja działalności gospodarczej nie ma dla nas tajemnic. Sumiennie i terminowo prowadzimy księgi podatkowe. Optymalizację podatkową wprowadzamy w sposób rzetelny, w oparciu o standardy, które wyróżniają brytyjską księgowość w firmie - dla spółek Ltd. i innych. Skutecznie działamy w celu zwiększenia Twoich zysków!

Biuro SigmaPARTNER z Lubonia pod Poznaniem gwarantuje swoim Klientom rejestrację działalności gospodarczej, prowadzenie uproszczonej księgowości jednoosobowych firm oraz pełnej dla spółek, jak i świadczenie usług kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Zapewniamy szybką informację finansową, dopasowane do potrzeb usługi księgowe, kadrowo-rachunkowe oraz doradztwo podatkowe.

Fachowe doradztwo rachunkowe oraz dobra obsługa księgowa – prowadzenie uproszczonej księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pełnej dla spółek i firm, których wartość przychodów przekroczyła określoną sumę, pozwalają nie tylko nie martwić się o rozliczenia z US, lecz także mieć pełen obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wsparte doradztwem podatkowym i legalną optymalizacją kosztów, a w przypadku zatrudniania pracowników uzupełnione także o usługi kadrowe, umożliwiają pełne skupienie się na prowadzeniu i rozwijaniu biznesu.

Twoje księgi podatkowe są w rękach ekspertów!

Usługi rachunkowe w ramach pakietu „Działalność gospodarcza” Pokaż

Opis usługi:

Działalność Gospodarcza jest to m. in. zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2))

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu wymogów formalnych. Bez odpowiedniego doradztwa podatkowego lub znajomości aktualnych przepisów prawnych przedsiębiorca może narazić się na niepotrzebne koszta, lub pominąć możliwości optymalizacji kosztów i inne rozwiązania, z których ma prawo skorzystać, gdy zakłada własną działalność. Poznaj korzyści, jakie Sigmapartner oferuje dla nowych przedsiębiorców.

Korzyści wynikające z usługi:

 • relatywnie proste rozpoczęcie działalności (wymagany wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawiadomienie ZUS, uzyskanie nr REGON oraz w niektórych przypadkach rejestracja jako podatnik VAT-czynny);
 • możliwość stosowania elastycznych form opodatkowania;
 • niskie koszty rozpoczęcia działalności;
 • możliwość prowadzenia prostej księgowości w formie książki przychodów i rozchodów.
 • pełna i nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności;
 • trudności w pozyskaniu inwestora związane ze ścisłym powiązaniem kapitału z osobą prowadzącą działalność;
 • niemożność prowadzenia pewnych rodzajów działalności w tej postaci;
 • relatywnie skomplikowane możliwości przeniesienia działalności na osoby trzecie;
 • niemożność przekształcenia w spółkę prawa handlowego;
 • trudność w prowadzeniu dużych przedsięwzięć gospodarczych w tej formie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – założenie firmy / samozatrudnienie. Pokaż

Chcesz założyć firmę? Skorzystaj z naszej oferty :

Cena usługi : 250 PLN netto

Wychodząc naprzeciw młodym przedsiębiorcom, oferujemy pakiet OTWIERANIE FIRMY / SAMOZATRUDNIENIE adresowany do osób, które mają zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą. Dzięki osobistej konsultacji z doświadczonym doradcą podatkowym, Sigmapartner oferuje sprawne założenie działalności gospodarczej i doradztwo w gąszczu zawiłych i ciągle zmieniających się przepisów.

Nasza dewiza: „wolna przedsiębiorczość dla każdego” wyróżnia nas spośród innych biur księgowych, gdyż podchodzimy indywidualnie do każdego naszego Klienta, zarówno gdy przychodzi do nas, by zarejestrować swoją pierwszą działalność, czy też, gdy interesuje go przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę lub prowadzenie pełnej księgowości w jego firmie.

Przedsiębiorcy, którzy założą u nas własną działalność i zdecydują się na nasze usługi księgowe, mogą doliczyć opłatę jednorazową za założenie firmy na poczet pierwszej zaliczki na nasze usługi.
Nasza oferta doradztwa indywidualnego obejmuje: Biznesplan, badanie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa, sposoby sprzedaży, e-marketing, sprzedaż komplementarna.

Rejestracja spółek z o.o. Pokaż

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wciąż są w Polsce najpowszechniejszą formą prowadzenia działalności przez podmioty mające osobowość prawną. Spółka taka może zostać założona przez jedną bądź większą liczbę osób fizycznych, prawnych, bądź w pewnych przypadkach jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do rejestracji spółki to 5000 zł. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Z chwilą wpisu do KRS spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną, może uzyskać NIP, REGON oraz konto bankowe. Nasze biuro rachunkowe zapewni kompleksową usługę rejestracji spółki z o.o.

Cennik rejestracji spółki z o.o. Koszt: 1850 zł, w cenie:

 • KRS (613,20PLN)
 • Urząd Skarbowy
 • GUS
 • ZUS (opcjonalnie)
 • Opłata rejestracji w VAT (190PLN)
 • podatek PCC (25 zł)
 • Opłata od czynnosci Cywilnoprawnych (17 zł)

Cena dotyczy stałych klientów (klienci którzy przenoszą księgowość do naszego biura i decydują się na abonament)

Pełne usługi księgowe dla spółek z o.o. Pokaż

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (chyba że ustawa stanowi inaczej). Uregulowanie prawne: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z 2000 r.) Nasze biuro księgowe zapewnia kompleksową usługę spółek z o.o. , dostosowując rozwiązania do struktury Państwa działalności.

Założenia spółki z o.o:

 • Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.
 • Nazwa spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. (Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”).
 • Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
 • Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.
 • Prowadzenie działalności w wieloosobowej spółce z o.o. nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Tytułem takim jest wyłącznie sprawowanie funkcji wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.

Zakładanie spółek w Anglii Pokaż

Angielska spółka Limited to odpowiednik Polskiej spółki z o.o. i jest to najpopularniejszy rodzaj spółki w Wielkiej Brytanii. Posiada ona osobowość prawną, a do jej założenia wystarczy jedna osoba, która będzie pełnić funkcje Dyrektora i Udziałowca. Osoba taka nie musi być mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowców mogą również obejmować firmy, jak i inne osoby fizyczne. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy, a udziałowcy i akcjonariusze odpowiadają jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Zyski takiej firmy objęte są corporation tax, czyli podatkiem od osób prawnych. Spółki takie, muszą w nazwie spółki zawierać „LTD” lub „Limited”.

Rejestracja spółki Ltd Koszt: 150 GBP

w cenie:

 • Rejestracja w Company House
 • Wygenerowanie dokumentów rejestracyjnych spółki
 • Jeśli potrzebny adres rejestracyjny LTD tzw Virtual Office (+ koszt: 135 GBP/na rok)

Cena dotyczy stałych klientów (którzy przenoszą księgowość do naszego biura księgowego i decydują się na abonament)

Usługi księgowe dla spółek w Anglii Pokaż

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie firmy do Anglii. Motywuje ich piętrząca się biurokracja i walka z ZUS-em. Komisja Europejska wykazała w 2015, że koszty ściągania podatków w Polsce są jednymi z największych w Unii Europejskiej, a Polski przedsiębiorca (razem z Czeskim i Bułgarskim) spędza najwięcej czasu na wypełnianiu deklaracji podatkowych. Zakładanie spółek w Anglii otwiera przed Polskimi przedsiębiorcami nowe możliwości, a biuro rachunkowe SigmaPartner zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją i księgowością.

W pakiecie między innymi ujęte są usługi księgowe:

 • Wszelkie zeznania spółki
 • Payroll do 2 pracowników, wraz z rozliczeniem rocznym P60
 • Przygotowanie Rocznego Raporu tzw. Accounts do Companies House
 • Przygotowanie i wyslanie Tax Corporation CT600
 • Naliczanie Dividends oraz wystawianie certyfikatów wypłat udziałowcom
 • Annual Return do Companies House
 • Przygotowanie indywidualnego rozliczenia podatkowego Dyrektora tzw. Tax Return (pod warunkiem posiadania nr NIN i residencial address)
 • Administracja Payroll, która obejmuje: elektroniczny Payslip dla Dyrektora, P60 lub P45, roczne zeznanie P35, P14
 • Zgłoszenie naszego biura w HMRC jako oficjalnego Agenta Twojej firmy, abyśmy mogli Ciebie reprezentować we wszystkich sprawach urzędowych
 • Doradztwo w sprawach podatkowych

Sporządzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Pokaż

Roczne sprawozdanie finansowe ma na celu klarowne przedstawienie sytuacji finansowej Państwa firmy zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy, jak i przyjętymi przez jednostkę. Zobowiązane są do jego sporządzenia zarówno osoby prawne jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, stosujące w pełnym zakresie zasady rachunkowości określone w ustawie.  Biuro rachunkowe Sigmapartner przedstawi w sposób uporządkowany sytuację finansową i finansowe wyniki działalności  Państwa firmy. Usługa ta przewiduje:

 • Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta oraz asysta przy badaniu.
 • Opracowanie polityki rachunkowości i ZPK.
 • Weryfikację ksiąg i rozliczeń podatkowych za okresy poprzedzające podjęcie współpracy.
Zadzwoń do nas +48 500 300 788

Masz Jakiekolwiek pytania?

Napisz do nas